Generalforsamling og banko hos FOAs Seniorklub i Ringsted

Vi holder generalforsamling. Dagsorden vil ligge på hjemmesiden 4 uger før.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde 14 dage før.
Efter generalforsamling vil der som altid være bankospil, så husk en pakke til ca 25 – 30 kroner.

Klubben er vært med kaffe og kage.